Főoldal

The Star Spangled Banner


Star Spangled Banner

Angol szöveg

Oh, say can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heav'n rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust."
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

Magyar szöveg

Ó mondd, látod te azt a hajnal fényénél?
Amit oly büszkén üdvözültünk az este utolsó sugarainál?
Kinek a széles csíkjait és fényes csillagait a veszélyes harcon át,
Az erődítményeken túl néztük, ahogy oly bátran lobogtak?
És a rakéták piros ragyogása, a bombák röptükben robbannak,
Bizonyságot adtak az éjjelen át, hogy még ott volt a mi zászlónk.
Ó mondd, még lobog-e az a csillag tüzdelte zászló
A szabad és bátor emberek hazája felett?

Ó, mindig is legyen hogy szabad emberek állnak
A szeretett gazájuk és a háború pusztítása között!
Győzelemmel és békéval áldva, a megmentett ország
Adjon dicsőséget annak a Hatalomnak, ami nemzetként tartott meg.
Győznünk kell, ha jogos a mi harcunk,
És ez legyen a mi mottónk: "Istenben a mi bizodalmunk."
És ez a csillag tüzdelte lobogó győzedelmesen repülni fog
A szabad és bátor emberek hazája felett!

Az amerikai himnuszt Francis Scott Key, jogász írta meg az 1812-es háború során a McHenry erőd ostrománál. Az 1812-es háborút az Amerikai Egyesült Államok Nagy Britannia ellen vívta meg részben azért, mert az angolok nem egészen tartották magukat ahhoz az egyezményhez amit a forradalom után kötöttek az amerikaiakkal. Kezdeti feszültségek után háború robbant ki a két ország között. Washington ostroma után az angolok Baltimore felé fordultak, hogy a McHenry erődöt bevegyék, ami az Államok akkori harmadik legerősebb erődítménye volt. Ha az angolok itt győzedelmet aratnak, végleg demoralizáló csapást mérhettek volna az amerikaiakra. McHenry erőd elég erős volt. Történelmi érdekesség, hogy a csata előtt az amerikaiak felvonták a 42-szer 32 méter méretű zászlójukat, hogy direkt jelezzék a helyzetüket az angoloknak. Az angolok kivonultak az erőd ágyúinak a hatóságán kívülre, miközben maguk magasra lőtt lövedékekkel bombázták az erődítményt. Erre utalhat Key-nek az a sora, hogy "a bombák a levegőben szétrobbantak". Nagyon kemény csata volt, ahogyan Key leírta a csatát, aki közben fogoly volt az egyik angol hajón. Rengeteg lőszert lőttek ki az angolok, sok sok füst keletkezett, és Key és néhány társa alig várta a csata eredményét ("Ó mondd, látod te azt...?"). A füst tovaszállt, és egyben látta az amerikai zászlót röpülni McHenry erőd fölött, jelezvén az amerikai győzelmet. Pusztán 5 amerikai katona halt meg a csata során.

Még ezt a két versszakot is éneklik olykor:

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In full glory reflected now shines in the stream:
'Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle's confusion,
A home and a country should leave us no more!
Their blood has washed out their foul footsteps' pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight, or the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave!
Free Web Hosting